Rozwój organizacji

Organizacja projektowa

Myślenie o organizacji jako o zrównoważonym portfelu zasobów ludzkich i finansowych, portfelu procesów, usług i technologii decyduje dziś o zdolności organizacji do zmiany. Zmiana jest koniecznością, jeśli chcemy sprostać wyzwaniom rynku.

Gotowość do ciągłej transformacji w firmie ściśle związana jest z czasem, a ten – z „projektem”, rozumianym jako „ograniczone w czasie przedsięwzięcie, którego celem jest stworzenie unikalnego produktu lub usługi”. Z koncepcją zarządzania projektowego wiążemy dziś duże nadzieje. Organizacje projektowe są skuteczniejsze, bardziej efektywne, mniej kosztowne, elastyczne, lepiej zmotywowane i ukierunkowane na cele.

W dużych organizacjach, realizujących równolegle nawet kilkaset projektów, łatwo popaść w przesadę i każde działanie nazywać projektem. Organizację projektową od organizacji realizującej projekty różni to, że projekty są w niej elementem biznesu, czyli specyficzną formą urzeczywistniania strategii biznesowej lub organizacyjnej. Organizacja projektowa patrzy na swoje projekty w podobny sposób jak na portfel inwestycji podejmowanych w celu wytworzenia jak największej wartości.

Podstawą rozwiązania wspierającego projektowe realizowanie strategii jest stworzenie możliwości postrzegania całości prac, projektów i zmian w sposób portfelowy. Menedżerowie mogą zobaczyć w jednym miejscu wszystkie proponowane inwestycje/projekty w zestandaryzowanej formie tak, aby móc je ocenić, porównać i wybrać do realizacji te właściwe – mające największy wpływ na strategię.

Jednocześnie standaryzacja informacji ułatwia komunikację pomiędzy sponsorami, kierownikami projektów, zespołem projektowym i pozostałymi interesariuszami. Dostęp do informacji jest bezpieczniejszy i łatwiejszy, a same dane bardziej wiarygodne. Success Story oferuje usługi doradcze sprawdzone w licznych projektach. Nie jest to wiedza teoretyczna. Jesteśmy praktykami zarządzania bo wierzymy, że tylko takie podejście gwarantuje skuteczną realizację celów menedżerów firmy.

Nasze usługi obejmują szeroki zakres praktyk menedżerskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

  • prowadzenia projektów zmian/wdrożeń organizacyjnych,
  • zarządzania portfelowego projektami i zasobami projektowymi,
  • wdrażania systemów wspierających zarządzanie projektami i portfelem projektów,
  • doskonalenia procesów biznesowych i organizacyjnych,
  • analizy ekonomicznej przedsięwzięć (inwestycji),
  • budowania zdrowych relacji działów projektowych z biznesem,
  • komunikacji i zarządzania zespołami ludzkimi,
  • motywacji, innowacji i kreatywnego działania.
Szkolenia i warsztaty Success Story realizują ideę GrowinguTM  

Zadzwoń

+48 602 636 399

Szkolenia otwarte

Zapraszamy do naszego katalogu szkoleń otwartych, gdzie można wybrać odpowiednie szkolenie i zartejestrować się na nie wybierając najdogodniejszą formę płatności

Nasz katalog

katalog szkolen mini

Newsletter

Chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach? Zamów subskrypcję newslettera.
Nazwisko:
e-mail:
TOP